help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en van boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/2013
Pagina:25216
Advies van de Raad van State 51810 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: zie hieronder.
Art. 2: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 3: 12/12/2013 (KB 08/12/2013)
Art. 4 in zoverre dit artikel de artikelen IV.16, §§ 4 en 5, IV.17, §§ 1 en 2, IV.22, §§ 2 en 3, IV.24, § 2 en IV.26 § 1 in het boek IV van het Wetboek 28/02/2013 invoegt: 28/05/2013 (KB 21/05/2013)
Art. 4 in zoverredit artikel de andere artikelen dan de artikelen IV.16, §§ 4 en 5, IV.17, §§ 1 en 2, IV.22, §§ 2 en 3, IV.24, § 2 en IV.26, § 1 in het boek IV van het Wetboek invoegt: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 5: in zoverre dit artikel de artikelen V.1 tot V.8 in het boek V van het Wetboek 28/02/2013 invoegt: 12/12/2013 (KB 08/12/2013)
Art. 5: in zoverre dit artikel de artikelen V.9 tot V.14 in het boek V van het Wetboek 28/02/2013 invoegt: 01/07/2014 (KB 10/04/2014, BS 01/07/2014)
Art. 6: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 7: 01/07/2014 (KB 10/04/2014, BS 01/07/2014)
Art. 8: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 9, 1° en 2°: 12/12/2013 (KB 08/12/2013)
Art. 9, 3°: 01/07/2014 (KB 10/04/2014, BS 01/07/2014)
Art. 10 tot 16: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 17: te bepalen door de Koning
Art. 18 tot 23: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 24: 01/07/2014 (KB 10/04/2014, BS 01/07/2014)
Art. 25 tot 27: 06/09/2013 (KB 30/08/2013)
Art. 28 (machtiging om de inwerkingtreding te bepalen): 28/05/2013 (KB 21/05/2013)

Overgangsbepalingen: art. 21 tot 23


Periode van geldigheid van 28/05/2013 tot ...
Opmerkingen 1) Terminologie: art. 20 van deze wet stelt dat "In alle wettelijke bepalingen worden de woorden «Raad voor de Mededinging» vervangen door de woorden «Belgische Mededingingsautoriteit»"; dit artikel stelt ook dat "In de besluiten, reglementen, omzendbrieven en mededelingen waarin de Raad voor Mededinging vermeld wordt, dienen de woorden «Raad voor Mededinging» te worden gelezen als «Belgische Mededingingsautoriteit»".

2) Verwijzing naar de bepalingen die door de artikelen 6 tot 9 worden opgeheven: artikel 25 van deze wet bepaalt dat de bestaande wetten en uitvoeringsbesluiten die verwijzen naar de bepalingen die door de artikelen 6 tot 9 worden opgeheven moeten geacht worden te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in het Wetboek van economisch recht. Artikel 26 van deze wet bepaalt ook dat de Koning de verwijzingen in bestaande wetten en uitvoeringsbesluiten naar de bepalingen die door de artikelen 6 tot 9 worden opgeheven kan vervangen door verwijzingen naar de ermee overeenstemmende bepalingen in het Wetboek van economisch recht.

3) Uitwerkingen van de akten genomen in uitvoering van de bepalingen die door de artikelen 6 tot 9 worden opgeheven: artikel 23 van deze wet stelt dat de reglementaire bepalingen en de sectorale of individuele beslissingen, genomen in uitvoering van de bepalingen die door de artikelen 6 tot 9 worden opgeheven, van toepassing blijven tot ze uitdrukkelijk worden opgeheven.