help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 2005 houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/2005
Editie:2
Pagina:23713
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 38001
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2005

Periode van geldigheid van 01/07/2005 tot ...