help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 november 2012 tot opheffing van artikel 4 van het ministerieel besluit van 11 december 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget en beperking van de budgethoogte gedurende het eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke assistentiebudget, wat betreft de beperking van de budgethoogte gedurende het eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke-assistentiebudget


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/2012
Editie:2
Pagina:82722
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot ...