help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 mei 1973 tot vaststelling van de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen, waarop de inrichtingen, met uitzondering van de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht, de diensten die erkende gezinsvervangende tehuizen organiseren, alsook de private personen, aanspraak kunnen maken voor de plaatsingen verricht krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1973
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/1973
Pagina:7399
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse