help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2006
Editie:2
Pagina:5894
Advies van de Raad van State 37316 + 39302
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2006 (voor de nadere regels, zie KB 10/06/2006, art. 1, BS 26/06/2006, p. 32276)

Art. 6, 7 en 8: 01/01/2007 ("treden zes maanden later in werking dan de overige artikelen")

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot ...