help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1997 waarbij aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) machtiging wordt verleend toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) en het identificatienummer ervan te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1997
Pagina:34161
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25978
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking