help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 maart 1983 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1966, houdende aanduiding van de kantoren en hulpkassen der douanen langs waar de invoer van vers, toebereid of verduurzaamd vlees en vleeswaren toegelaten is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/1983
Pagina:4992
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking