help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 maart 1980 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1970 tot vaststelling van de lijst der graden die te begeven zijn door bevordering door verhoging in graad of door verandering in graad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/1980
Pagina:7488
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 01/05/1998