help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 19 oktober 2015 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake travel clinics


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/2015
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/2015
Pagina:73469
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: de datum is niet vermeld maar de dag van ondertekening kan beschouwd worden als de eerste mogelijke datum van uitwerking van het wilsakkoord.

Periode van geldigheid van 19/10/2015 tot ...