help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beheerscontract van 20 juli 2010 tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2010
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/2010
Editie:2
Pagina:58437
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (datum vermeld door art. 2 van KB 30/07/2010 tot goedkeuring)

Duur: 5 jaar. Echter "Als bij het verstrijken van dit beheerscontract geen nieuw beheerscontract in werking is getreden, wordt dit beheerscontract van rechtswege verlengd tot de inwerkingtreding van een nieuw beheerscontract." (art. 77)

TT

Periode van geldigheid van 20/09/2010 tot 15/09/2016
Opmerkingen Deze beheerscontract bevat enkel een bijlage vermeld als "bijlage I".

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 30/07/2010