help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Protocolakkoord van 24 februari 2014 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/2014
Aard van de akte: Protocol
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2014
Pagina:35231
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2014

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...