help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 oktober 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/10/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/2008
Editie:1
Pagina:55492
Advies van de Raad van State 44311
Inwerkingtreding / Uitwerking Treedt in werking op de dag waarop het besluit waarbij de leden van het Paritair Comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten worden benoemd in werking treedt.

Periode van geldigheid van ... tot 13/06/2014
Opmerkingen Art. 7, 6°, 7, 7° en 7,8° werden niet geanalyseerd omdat deze bepalingen teksten met een individuele draagwijdte opheffen.