help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET
Herziening van artikel 103 van de Grondwet

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Senaat
Zitting: 1997/1998
Document: 964
Documenten
Verslagen: 964/2 Hotyat
Handelingen: 11/06/1998
Precedenten D.P.A. Doc. Ch/K (97/98) 1258
Bijkomende informatie 964/2
964/3 Texte adopté par la Commission des affaires institutionnelles / Tekst aangenomen door de Commissie voor de institutionele aangelegenheden
964/4 Texte adopté en séance plénière / Tekst aangenomen in plenaire vergadering