help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 maart 1936 houdende wijziging van de wet van 23 juni 1930 betreffende het inrichten van een aan luchtvaartdienstbaarheden onderworpen veiligheidsgordel, rondom de door een of meer eskadrils van het leger gebruikte luchtvaartterreinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1936
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1936
Pagina:1841
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/04/1936 tot ...
Opmerkingen Art. 2: autonome bepaling: "De wet van 23 Juni 1930 , ... kan bij koninklijk besluit toepasselijk gemaakt worden op andere vliegpleinen dan die welke vermeld zijn in haar eerste artikel."