help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 juni 1959 houdende goedkeuring van het akkoord tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, afgesloten bij wisseling van brieven gedagtekend, Brussel, 28 oktober en 12 december 1955 betreffende het toekennen van zekere voorrechten aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, alsook aan de bij de Gemeenschap geaccrediteerde zendingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1959
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1959
Pagina:5650
Advies van de Raad van State 5422