help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 september 2012 houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend te Tirana, op 25 april 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/2016
Pagina:19697
Advies van de Raad van State 45938
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/04/2016 tot ...