help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties, proeven, wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
177344 (03/10/2006) Schorsing - Nietigverklaring - besluit van 14 juli 2006 van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjarigen aan sportmanifestaties proeven wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken (B.S 30/8/06) 167545 06/02/2007
Verwerping
174076 23/08/2007
Afstand
175796 (16/08/2006) Schorsing bij UDN Zaak geschrapt van de rol op 14/12/06 Besluit van 14 juli 2006 van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjaringen aan sportmanifestaties proeven wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken. 162025 28/08/2006
Verwerping Samenvoeging

175753 (11/08/2006) Schorsing bij UDN - Schorsing + Nietigverklaring dd 2/10/06 Besluit van 14 juli 2006 van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening bij de deelname van minderjaringen aan sportmanifestaties proeven wedstrijden en opleidingen in bepaalde sporttakken. 167544 06/02/2007
Verwerping
207507 23/09/2010
Verwerping