help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 april 1967 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit d.d. 19 juli 1960 betreffende de inrichting van opleidingscentra voor gezinshelpsters, gewijzigd bij de koninklijke besluiten d.d. 24 maart 1961, d.d. 17 augustus 1962, d.d. 30 november 1962, d.d. 12 mei 1965 en d.d. 3 april 1967, bepalende het programma van de opleidingscursussen voor gezinshelpsters en de diploma's vereist voor het geven van onderwijs in de opleidingscentra voor gezinshelpsters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1967
Pagina:4576
Advies van de Raad van State U - D