help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 september 1980 tot omvorming van sommige postkantoren en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 november 1972 en 14 december 1978 houdende respectievelijk de vaststelling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het niveau 1 en de niveaus 2, 3 en 4 bij de Regie der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/1980
Pagina:12737
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1980