help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 april 1909 omtrent de huisvesting van de werklieden die op de steenbakkerijen en werven werkzaam zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1909
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1909
Pagina:2501
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking