help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 december 2001 betreffende de bijdrage van Belgïe aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2001
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2002
Pagina:806
Advies van de Raad van State 31416
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 2001 - 2004