help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 december 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1987 inzake verhuring in het Brusselse Gewest, van woningen beheerd door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting of door de erdoor erkende maatschappijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1989
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/02/1990
Pagina:3256
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990