help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 mei 2000 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Moskou op 16 juni 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/10/2000
Pagina:36188
Advies van de Raad van State 28717
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking