help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 maart 1972 waarbij het gebruik toegelaten wordt van platen en pijpen uit staal, bereid in de convertor volgens het procédé met zuivere zuurstof, bij de constructie van stoomtoestellen, van aanloopreservoirs van motoren met inwendige verbranding en van recipiënten voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1972
Pagina:8013
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking