help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 1979 tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 houdende regeling betreffende de eer- en voorrangsbewijzen ten aanzien van de Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1979
Pagina:7541
Advies van de Raad van State 13371
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/07/1979 tot ...