help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 1987 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 24 november 1978, betreffende de wijze waarop in het kader van de dopingbestrijding monsters van urine en van bevoorrading worden genomen en betreffende de procedure van analyse


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 14/01/1987
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/02/1987
Page:2484
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 15/02/1987