help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 oktober 1979 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1971 tot vaststelling, wat de buitendiensten van het Bestuur der Waterwegen betreft, van de betrekkingen en de arbeidsplaatsen waaraan vrij genot van woning verbonden is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/1979
Pagina:12655
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979