help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juni 1990 houdende regeling van de beveiligingsvoorschriften geldend voor de houders van een machtiging tot exploitatie van geregelde luchtvaartdiensten en voor de houders van een exploitatievergunning voor niet geregeld luchtvervoer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1990
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/1990
Pagina:12123
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking