help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 november 1996 houdende instemming met het aanvullend Protocol ter vervollediging van artikel 3 van Belgisch-Frans-Luxemburgse Overeenkomst van 17 april 1946 inzake de Exploitatie spoorwegnet, ondertekend te Luxemburg op 2 december 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/2000
Pagina:30129
Advies van de Raad van State 23705
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking