help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 oktober 2011 tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/2011
Pagina:64175
Advies van de Raad van State 49466
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/10/2011 tot ...