help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2015/2016
Document: 880
Bijkomende informatie 880/1 Advies van de Raad van State - p 129-153 (58510), p 165-174 (59589)
880/2/3