help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003
+ errata
+ BIJLAGEN

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2002/2003
Document: 15
Documenten
Verslagen: 15/8-A Anne-Marie Baeke
15/8-B Brigitte Grouwels
15/8-C Louis Bril + Patrick Hostekint + André Moreau
15/8-D Marino Keulen
15/8-E Frans De Cock + Eddy Schuermans + Jef Van Looy + Veerle Declercq
15/8-F Dirk Holemans
15/8-G Patrick Lachaert + Isabel Vertriest
15/8-H Julien Demeulenaere
15/8-I Eloi Glorieux
15/8-J Riet Van Cleuvenbergen
15/8-K Frans De Cock
15/9 Frans De Cock (Delen 1 + 2) + errata

Handelingen: 17/12/2002 - 18/12/2002
Amendementen: 15/2/3/4/5/6/7/10/11/12
Bijkomende informatie 15/13 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering