help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 november 1952 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 1936 betreffende de maatregelen tot uitvoering van de in het koninklijk besluit van 10 september 1936 vervatte bepalingen tot codificatie van de postwetgeving in binnenlandse dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1952
Pagina:9036
Advies van de Raad van State 3170