help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 mei 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de federale politieraad en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/2004
Editie:3
Pagina:41662
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/05/2004

Periode van geldigheid van 07/05/2004 tot ...