help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 28 februari 2003 houdende instemming tot :
1. het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest en de Bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1988;
2. het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest tot invoering van een systeem van collectieve klachten, opgemaakt in Straatsburg op 9 november 1995,
3. het herziene Europees Sociaal Handvest en de Bijlage, opgemaakt in Straatsburg op 3 mei 1996


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/2003
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/03/2003
Editie:1
Pagina:13796
Advies van de Raad van State 33337
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/03/2003 tot ...