help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1998 organisant le transfert des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du 17 décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2000
Aard van de akte: Arrêté du Collège de la Commission communautaire française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/2001
Pagina:39014
Advies van de Raad van State U
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/11/2001 tot ...