help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 13. Dezember 2018 zur zweiten Anpassung des Dekrets vom 14. Dezember 2017 zur Festlegung des Haushaltsplans der Einnahmen und des allgemeinen Ausgaben-haushaltsplans der Deutschsprachigen Gemeinschaft für das Haushaltsjahr 2018

Decreet van 13 december 2018 houdende de tweede wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2018
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2019
Pagina:71436
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018

Uitwerking: begrotingsjaar 2018

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot 31/12/2018