help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1980 betreffende de berekeningswijze van de toelage voor de stijving van het Fonds voor administratiekosten van de kinderbijslagfondsen en betreffende de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1993
Pagina:2363
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 2: 01/01/1991

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 01/01/1999