help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juni 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1984 tot vaststelling van de nadere regelen waaronder de toekenning van ingehouden kinderbijslag kan worden verkregen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1987
Pagina:10782
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987