help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 juli 2016 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/07/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2016
Editie:1
Pagina:47337
Advies van de Raad van State 59639
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: 09/10/2015

Periode van geldigheid van 09/10/2015 tot ...