help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 maart 1972 houdende goedkeuring van het Protocol ondertekend te Brussel op 27 oktober 1971, houdende wijziging van de gecoördineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, opgemaakt overeenkomstig artikel XXIII van het Protocol houdende herziening, ondertekend te Brussel op 29 januari 1963


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1972
Pagina:4651
Advies van de Raad van State 11553