help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1981 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de werkgevers aangesloten bij het Bijzonder Kinderbijslagfonds voor de plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten voor de door hen te werk gestelde werknemers die niet sociaal verzekeringsplichtig zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1983
Pagina:2098
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1982

Periode van geldigheid van 01/10/1982 tot 01/01/1986