help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 maart 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1974
Pagina:5834
Advies van de Raad van State 11926
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 04/05/1974 tot ...