help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 22 september 2006 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende subdelegatie van bevoegdheden van algemene aard en van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2006
Editie:1
Pagina:53691
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2006
Art. 10 tot 16: 01/07/2006

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot 02/07/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Art. 19 heft het besluit op van de directeur-generaal van 30/09/2003 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake huisvesting aan ambtenaren van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen wat de opdrachten betreft die zijn toevertrouwd aan het agentschap, dat niet bekendgemaakt werd.