help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1998
Pagina:4691
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 6. : Dit besluit heeft uitwerking met ingang van :
1 januari 1994 voor de niveaus D en E;
1 juli 1994 voor niveau C;
1 januari 1995 voor niveau B;
1 juni 1995 voor niveau A.

Periode van geldigheid van 01/01/1994 tot ...