help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 augustus 1983 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17nonies gesloten op 7 juni 1983 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17bis van 29 januari 1976, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1983
Pagina:10757
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/06/1983

Periode van geldigheid van 07/06/1983 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 07/06/1983