help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 24292 van 27 april 1984

"Vernietigd wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 1982, in zover het de inwerktreding van de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit nr 39 van 31 maart 1982 bepaalt op 1 april 1982."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1984
Nummer: 24292
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 15/06/1984
Pagina:8818
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/04/1982

Periode van geldigheid van 01/04/1982 tot ...