help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 september 1988 tot erkenning, voor de toepassing van artikel 71, § 1, 4°, i, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) (26 februari 1964)van verenigingen zonder winstoogmerk ( VZW) verlenen van financiële steun aan een politieke partij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1988
Pagina:14032
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking