help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2001
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/2001
Pagina:39135
Advies van de Raad van State 30826
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/11/2001 tot ...
Opmerkingen Bijlagen: 2 bijlagen genummerd met Arabische cijfers maar vanaf 16/09/2020 (datum van BS) verschijnt bijlage 1 nog niet in de analyse om technische redenen.