help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen van 26 mei 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/05/2011
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2012
Pagina:77314
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 22/06/2016
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Impliciet opgeheven bij Huishoudelijk reglement van 10/06/2016


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 05/11/2012